farklılaştırılmış öğretim

Farklılaştırılmış Öğretim

Yazar: Doç.Dr. Hasan Said TORTOP

Üyelik Girişi

Farklılaştırılmış Öğretim

Kitaptan alıntı

Üstün Zekâlılar Eğitiminde Müfredat Farklılaştırma ve Farklılaştırılmış Öğretim (sf.18-19)


Müfredat ya da öğretim programı öğrencilere ne öğreteceğiniz (içerik) ve hangi sırayla ve ne kadar yoğunlukla öğreteceğiniz ile ilgili bir kavramdır. Günümüzde, disiplinlerdeki değişme ve gelişmelere bağlı olarak öğrencilere verilecek eğitim ile ilgili dersler ve o derslerin öğretim programları da değişir. Genel eğitim müfredatları ortalama öğrenciler için planlanır. Üstün zekâlı öğrenciler, daha önce de belirtildiği gibi akranlarına göre bazı bireysel farklılıkları sebebiyle özel gereksinimli bireylerdir. Üstün zekâlı öğrencilerin eğitimsel ihtiyaçları ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak müfredatları hazırlanmalıdır. Normal öğrenciler için hazırlanan müfredatta üstün zekâlı öğrenciler için yapılacak uyarlamalar farklılaştırma kavramı ile bizi karşı karşıya getirir. Farklılaştırma aslında günümüzde tüm eğitimcilerin bilmesinin gerekli olduğu bir eğitimsel uyarlama yaklaşımıdır. Üstün zekâlı bireylerin kuramlarda da yerini alan üstün yetenekli bireyler olmalarını sağlamak için eğitim almaları gereklidir. Bu eğitim üstün zekâlı bireylerin özelliklerini dikkate alarak yapılmalıdır (Feldhusen & Jarwan 2000). Farklılaştırma, öğretim programlarında öğrencilerin hazırbulunuşlukları, ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda yapılan değişiklikler olarak açıklanabilir. Farklılaştırılmış öğretimde, öğrencilerin ilgi, yetenek, öğrenme stilleri ve öğrenme gereksinimleri bakımından farklı özelliklerde oldukları düşüncesi yatar (Tomlinson, 1999). Farklılaştırma sayesinde öğrencilerin programın içeriğini keşfetmeleri için değişik stratejilerin kullanıldığı, etkinliklerin ve sürecin öğrencilerin anlamlı öğrenmelerine, kendi bilgi ve fikirlerine ulaşmalarına yönelik yapıldığı ve öğrencilerin öğrendiklerini göstermek ve sergilemek için alternatiflerin sunulduğu bir öğrenme yaşantısıdır (Tomlinson, 1999). Buradan farklılaştırmanın öğretim programının içerik, süreç ve ürün boyutunda, farklı özelliklere sahip öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla öğrencilerin çesitli ilgi ve hazırbulunuşluk düzeylerine göre uyarlandıgı bir yaklaşım olduğu da söylenebilir.
Doç.Dr. Hasan Said Tortop- Aralık 2015

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam1
Toplam Ziyaret17002
Yetenek Gelişimi Kaynaklar